Home

De Marderhoek in Oudemirdum zette de deuren open op Zaterdag 9 november 2019.
Foto's zijn te zien onder Historie

Marderhoek
2014

Op de route van zo’n 2 km. zetten 10 adressen hun deuren open, 7 boerderijen en 3 burgerhuizen.
Er is van alles te koop, te horen te proeven en te beleven.Muziek, theater, kunst, kraampjes, dieren , er is van alles, voor jongen oud, voor man, vrouw en kind.
U kunt de route lopen of fietsen, ook rijdt er een treintje en een shuttlebusje waar u gratis in kunt stappen.
Als het donker begint te worden is de route sprookjesachtig verlicht met zo’n 1100 glazenpotten met waxinelichtjes!

Tonielferiening Snypsnaren docht ek wer mei oan  de skourreroute “Stap in de Marderhoek” op 9 novimber dit jier.
It tema foar us lokaasje-teater dizze kear is Minne Minnes de Vries.
Wy ha yn Aldemardum it Minne Minnespaad, mar wa wie dizze leste beropsfisker fan ’t Aldermardumer Klif einliks??
Wie hy trout, wiene d’r bern? 
Hie hy humor, wie hy ryk, of earm??
Is dyn belangstelling wekt, kom dan nei ien fan de foarstellings en meitsje it rûntsje de Marderhoek dernei gesellich ôf!

Minne Minnes de Vries
Minne Minnes de Vries

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.